Sökmotoroptimering

Metataggar som Google förstår

Webbansvariga kan använda metataggar för att informera sökmotorer om deras webbplatser. Metataggar kan användas för att ge information till alla klienter. Varje system bearbetar bara de metataggar som de förstår och ignorerar resten. Metataggar läggs till i avsnittet <head> på HTML-sidan och ser i allmänhet ut så här:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <META NAME="Description" CONTENT="Författare: A.N. Författare, Illustratör: B. Bild, Kategori: Böcker, Pris: £9.24, Längd: 784 sidor">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Exempelböcker – Begagnade barnböcker av hög kvalitet</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

Google förstår följande metataggar (och relaterad information):

Skapa beskrivande sidtitlar

<title>Sidans titel</title>

Tekniskt sett är detta inte en metatagg, men den används ofta tillsammans med “description”. Innehållet i taggen visas i allmänhet som rubrik i sökresultaten (och naturligtvis i användarens webbläsare).

Google skapar titlar och beskrivningar för sidan, eller utdrag, på ett sätt som är helt automatiskt och som utgår både från sidans innehåll och hänvisningar till sidan, som visas på webben. Målet med utdraget och titeln är att på bästa sätt återge och beskriva varje resultat och visa hur det är relevant för användarens sökning.

Ju mer information du ger oss, desto bättre kan ditt utdrag i sökresultaten bli. Med avancerade utdrag kan webbansvariga vars webbplatser innehåller strukturerat innehåll – till exempel recensionswebbplatser eller företagsuppgifter – koda sitt innehåll så att det tydligt framgår att varje kodat textstycke representerar en viss typ av data, till exempel en restaurangs namn, adress eller betyg.

Vi hämtar denna information från ett flertal källor, bland annat beskrivningen i titel- och metataggarna för varje sida. Vi kan också använda allmänt tillgänglig information som ankartext eller uppgifter från Open Directory Project (DMOZ) (vill man inte attt Google skall visa det används: <meta name=”robots” content=”noodp” />

Vi kan inte ändra titlarna eller utdragen för enskilda webbplatser manuellt, men vi arbetar ständigt med att göra dem så relevanta som möjligt. Du kan hjälpa oss att förbättra kvaliteten på titeln och utdraget från dina webbsidor genom att följa de allmänna riktlinjerna nedan.

Titeln är avgörande för att ge användaren en snabb insikt i innehållet i ett resultat och varför det är relevant för deras sökfråga. Det är oftast titeln som användaren går efter för att avgöra vilket resultat han eller hon ska klicka på. Därför är det viktigt att ha titlar av hög kvalitet på dina webbsidor.

Här är några tips på hur du kan hantera dina titlar:

 • Se till att titeln för varje sida på webbplatsen anges i taggen <title> enligt förklaringen ovan. Om du har en stor webbplats och är orolig för att du kan ha glömt en titel någonstans innehåller sidan HTML-förslag i Verktyg för webbansvariga en lista med <title> -taggar som kan vara problematiska eller som saknas på din webbplats.
 • Titlar ska vara beskrivande och kortfattade. Undvik vaga beskrivningar som Hem för din startsida eller Profil för en viss persons profil. Undvik också onödigt långa titlar eftersom de lätt blir avklippta när de visas i sökresultatet.
 • Undvik instoppade sökord. Ibland hjälper det att ha några beskrivande ord i titeln, men det finns ingen anledning att låta samma ord eller fras upprepas. En titel som Kläder herrkläder damkläder skor damstövlar hjälper inte användaren och den här typen av instoppade sökord kan göra att ditt resultat ser ut som spam, både för användaren och för Google.
 • Undvik upprepade eller standardiserade titlar. Det är viktigt att varje sida på din webbplats har en distinkt och beskrivande titel. Om alla sidor på en handelswebbplats till exempel heter Billiga varor säljes, blir det omöjligt för användaren att se skillnad på dem. Långa titlar som bara skiljer sig på ett sätt (standardiserade titlar) är inte heller bra. Exempel: en standardiserad titel som <bandnamn> – Visa videor, texter, affischer, album och konserter innehåller mycket text som inte är informativ. En lösning är att uppdatera titeln dynamiskt så att den bättre återspeglar det faktiska innehållet på sidan. Ta till exempel bara med ordet video, text osv. om just den sidan innehåller video eller text. Ett annat alternativ är att bara använda "<bandnamn>" som en kortfattad titel och använda metabeskrivningen (se nedan) för att beskriva webbplatsens innehåll. På sidan HTML-förslag i Verktyg för webbansvariga visas alla eventuella dubblettitlar som Googlebot hittade på dina sidor.
 • Använd varumärken i dina titlar, men kortfattat. Titeln på webbplatsens startsida är till exempel ett bra ställe att inkludera lite mer information om din webbplats. Men om den texten visas i titeln på alla sidor på webbplatsen försämras läsbarheten. Det ser dessutom väldigt tjatigt ut om flera sidor från din webbplats returneras för samma sökfråga. I det här fallet är det bättre att bara ta med webbplatsens namn i början eller slutet av varje sidtitel, avgränsad från resten av titeln med till exempel tankstreck, kolon eller ett lodrätt streck, så här:
<title>Herrkläder märkeskläder och mode online | Stayhard</title>

___________________________________________________________________________________

<meta name="description" content="En beskrivning av sidan" />

I denna tagg finns en kort beskrivning av sidan. Ibland används denna beskrivning som en del av utdraget som visas i sökresultaten.

Skapa bra metabeskrivningar

Beskrivningsattributet i <meta> -taggen är ett bra sätt att ge en kortfattad, lättläst sammanfattning av varje sidas innehåll. Ibland använder Google en sidas metabeskrivning i utdrag i sökresultat, om vi tror att det ger användarna en bättre beskrivning än ett utdrag som enbart baseras på innehållet på sidan. Bra metabeskrivningar kan bidra till ökad klickfrekvens. Här är några riktlinjer som kan hjälpa dig att använda metabeskrivningen på rätt sätt.

Se till att alla sidor på din webbplats har en metabeskrivning. På sidan HTML-förslag i Verktyg för webbansvariga listas sidor där Google har upptäckt att metabeskrivningar saknas eller innehåller problem.

 • Använd olika beskrivningar på olika sidor. Det är inte särskilt praktiskt att ha identiskt lika eller liknande beskrivningar på varje sida när enskilda sidor dyker upp i webbresultaten. I dessa fall är vi mindre benägna att visa exempeltext. Om det går bör du skapa beskrivningar som korrekt beskriver den specifika sidan. Använd beskrivningar på webbplatsnivå på startsidan eller andra samlingssidor och använd beskrivningar på sidnivå på andra ställen. Om du inte har tid att skapa en beskrivning för varje enstaka sida, kan du prioritera innehållet och åtminstone skapa en beskrivning för viktiga webbadresser som startsidan och populära sidor.
 • Ta med tydligt taggade fakta i beskrivningen. Metabeskrivningen behöver inte bara vara en mening utan är även en utmärkt plats för att infoga strukturerad information om sidan. I nyheter eller blogginlägg kan till exempel författare, publiceringsdatum eller byline visas. Detta kan ge besökarna mycket relevant information som annars kanske inte visas i utdraget. På samma sätt kan viktiga uppgifter om t.ex. pris, ålder och tillverkare finnas utspridda på produktsidorna. I en bra metabeskrivning är alla dessa uppgifter samlade. Följande metabeskrivning ger detaljerad information om en bok.I det här exemplet är informationen tydligt märkt och åtskild.
 • Generera beskrivningar med hjälp av program. För en del webbplatser, till exempel nyhetssidor, är det lätt att generera en korrekt och unik beskrivning för varje sida. Eftersom varje artikel har skrivits för hand är det även enkelt att lägga till en mening med en beskrivning. På större, databasbaserade webbplatser, t.ex. produktsamlingar, kan det vara omöjligt att ha handskrivna beskrivningar. I det fallet kan det vara lämpligt att skapa beskrivningarna med hjälp av ett program, vilket vi rekommenderar. Väl fungerande beskrivningar är lätta att läsa och mångskiftande, vilket vi nämnde i den första punkten ovan. De sidspecifika uppgifterna vi nämnde i den andra punkten är ett bra val för programmatiskt skapande. Tänk på att metabeskrivningar som består av långa strängar med sökord ofta inte ger användarna någon tydlig bild av sidinnehållet. Det är därför mindre troligt att de visas istället för ett vanligt utdrag.
 • Använd beskrivningar som fungerar. Se slutligen till att beskrivningarna verkligen är beskrivande. Eftersom metabeskrivningar inte alltid visas på sidorna som användaren läser, är det lätt att glömma bort att uppdatera dem. Väl fungerande beskrivningar kan emellertid visas i Googles sökresultat och är en bra hjälp på vägen för att förbättra söktrafikens omfattning och kvalitet.

 

___________________________________________________________________________________

 

<meta name=”robots” content=”…, …” />

<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Dessa metataggar kan styra hur sökmotorerna genomsöker och indexerar webbplatserna. Metataggen robots gäller alla sökmotorer medan metataggen “googlebot” är specifik för Google. Standardvärdena är “index, follow” (samma som “all”) och behöver inte anges. Google kan tolka följande värden (när du anger flera värden avgränsar du dem med kommatecken):

 • noindex: hindrar att sidan indexeras
 • nofollow: hindrar Googlebot från att följa länkar från denna sida
 • nosnippet: hindrar att kodavsnitt visas i sökresultaten
 • noodp: hindrar att den alternativa beskrivningen från ODP/DMOZ används
 • noarchive: hindrar att Google visar länken Cachad för en webbsida.
 • unavailable_after:[datum]: ange exakt tid och datum då du vill sluta genomsöka och indexera sidan
 • noimageindex: ange att du inte vill att sidan ska visas som hänvisningssida för en bild i Googles sökresultat.
 • none: är likvärdigt med noindex, nofollow.

Nu kan du dessutom ange den här informationen i sidhuvudet genom att använda “X-Robots-Tag” i direktiven i HTTP-huvudet. Detta är särskilt användbart om du vill begränsa indexeringen av filer som inte har HTML-format, t.ex. grafik eller andra typer av dokument. Mer information om robotmetataggar

___________________________________________________________________________________

 

<meta name="google" content="notranslate" />

Om vi upptäcker att innehållet på en sida inte är skrivet på det språk som användaren troligast vill läsa ger vi ofta en länk till en översättning i sökresultaten. I allmänhet är detta en möjlighet att sprida ditt unika och intressanta material till betydligt fler användare. Det kan dock finnas situationer när du inte vill göra detta. Den här metataggen informerar Google om att du inte vill att vi ska visa en översättning av sidan.

___________________________________________________________________________________

 

<meta name="google-site-verification" content="..." />

Du kan använda den här taggen på webbplatsens toppnivå för att bekräfta äganderätt till Verktyg för webbansvariga. Obs! Även om värdena på attributen “name” och “content” måste matcha det du anger exakt (också vad gäller små och stora bokstäver), har det ingen betydelse om du ändrar taggen från XHTML till HTML eller om formatet på taggen matchar formatet på webbsidan. Mer information

___________________________________________________________________________________

 

<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >Detta definierar sidans innehållstyp och teckenuppsättning. Kom ihåg att omge värdet på innehållsattributet med citattecken, annars kan attributet för teckenuppsättning tolkas fel. Vi rekommenderar att du använder Unicode/UTF-8 om möjligt.

 

Verifiera din webbplats genom att lägga till en metatagg:

 1. På startsidan för Verktyg för webbansvariga klickar du på knappen Hantera webbplats bredvid den aktuella webbplatsen. Klicka sedan på Verifiera den här webbplatsen.
 2. Om HTML-tagg inte visas på fliken Rekommenderad metod klickar du på fliken Alternativa metoder.
 3. Välj HTML-tagg och följ instruktionerna på skärmen.
 4. När du har lagt till taggen på din startsida klickar du på Bekräfta.

Vi kontrollerar att metataggen finns på rätt plats. Om vi inte kan hitta taggen visar vi information om felet som påträffades. Mer information om fel vid metataggsverifiering. Försök att verifiera webbplatsen igen när du har löst problemet. Ta inte bort taggen från sidan eftersom webbplatsen då blir overifierad.

___________________________________________________________________________________

 

<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." />

Med den här metataggen hamnar användaren på en ny webbadress efter en viss tid och den används ibland som en enkel form av omdirigering. Den stöds dock inte av alla webbläsare och kan vara förvirrande för användaren. W3C rekommenderar att denna tagg inte används. Vi rekommenderar att du i stället använder en 301-omdirigering på serversidan.

___________________________________________________________________________________

 

Ytterligare saker att tänka på:

 • Google kan läsa metataggar i både HTML-format och XHTML-format, oavsett vilken kod som används på sidan.
 • Förutom undantaget verifyhar det i allmänhet ingen betydelse om du använder versaler eller gemener i metataggar.

Detta är inte en fullständig lista över metataggar, och om du vill använda andra metataggar för din webbplats får du gärna göra det. Tänk bara på att Google ignorerar okända metataggar.

Källan till informationen är en sammanställning från https://support.google.com/webmasters/answer/

Du kanske också gillar...